WEBBASERAD ADMINISTRATION

Undvik massa administrativt arbete och nyttja vår export. Istället för att skriva ut Z-rapporten varje dag och därefter knappa in den manuellt i bokföringsprogrammet kan vi sammanlänka de två systemen och automatisera processen.

SwessPRO kopplas ihop med FortNox och försäljningsdata skickas automatiskt in till FortNox dagligen.

FORTNOX vad är det?

Fortnox erbjuder webbaserade program för bokföring, fakturering, autogiro, offert/order, lön, tidredovisning, anläggningsregister, CRM Säljstöd och Arkivplats.

Eftersom programmen är webbaserade behöver man inte tänka på varken installation, uppdateringar eller backuper.

För mer info…