Posplus typ c

3,595.00 kr

Kontrollenheten är utformad för mycket enkel installation och störningsfri drift med API moduler och enhetsdrivrutiner

för ett flertal operativsystem, förutom moderna Windows operativ, även Linux, MAC, UNIX.

Out of stock

SKU: CCABRS232-001 Category:

Description

PosPLUS är av typ Skatteverket kompatibel kontrollenhet till kassaregister och uppfyller kravspecifikation

SKVFS 2009:2 inklusive uppdateringar i SKVFS 2009:12 enligt Lag om kassaregister (2007:597)

Kontrollenheten är utformad för mycket enkel installation och störningsfri drift med API moduler och enhetsdrivrutiner

för ett flertal operativsystem, förutom moderna Windows operativ, även Linux, MAC, UNIX.

Kontrollenheten PosPLUS är en typ C box som kan användas som en typ A box enligt skatteverkets specifikation.

I leveransen ingår utvecklingsverktyg i form av API interface med simulator.
Strömförsörjning sker från datorns USB port, ingen extern strömförsörjning behövs.